Hart in beweging

Elke dag worden er 650 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens hartproblemen. Het is vaak erg moeilijk om zelf door te gaan met bewegen na de professionele begeleiding in het ziekenhuis door Revant.

Het is de missie van fysiotherapie Medisports om deze groep mensen de mogelijkheid te bieden  om onder veilige omstandigheden aan hun conditie te werken, weer vertrouwen te krijgen in hun lijf, met lotgenoten ervaringen te kunnen delen, etc.

Waarom bewegen?

Je bevordert niet alleen niet alleen je hartfunctie en vaatstelsel, je traint ook je algehele gezondheid. De kans op onder andere suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht en botontkalking neemt hierdoor af.

Je hartslag in rust wordt lager waardoor je hart minder wordt belas. Je voelt je beter, raakt minder snel vermoeid en het gemak waarmee je bewegingsactiviteiten onderneemt, zal toenemen.

Belangrijk zijn ook de psychische aspecten van (samen) bewegen. Bewegen geeft zelfvertrouwen en doet de angst voor inspanning verdwijnen.

Samen bewegen

Bewegen in groepsverband is leuk en motiverend.  Je sport onder deskundige begeleiding. De gespecialiseerde fysiotherapeut ziet erop toe dat je je niet te veel, maar ook niet te weinig, inspant.

Na afloop van het sportuur kun je, onder het genot van een kop koffie, gezellig bijpraten en nieuwe contacten opdoen.

Verantwoord bewegen

Bij de beweeggroepen van Hart in Beweging ben je er zeker van dat je in goede handen bent. De fysiotherapeut is in bezit van een reanimatie diploma en heeft specifieke kennis op het gebied van het begeleiden van ex-hartpatiënten. Daarbij heeft de fysiotherapeut de cursus hartrevalidatie gevolgd. Tevens is er in de praktijk een Automatische Externe Defibrillator aanwezig.

Kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan de start van de training is er een kennismakingsgesprek met de fysiotherapeut. Hier worden je gezondheidsproblemen en lichamelijke conditie besproken. De inspanningstest en sportresultaten worden vanuit Revant aangereikt. Ook kun je je vragen m.b.t. de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar stellen.

Verantwoord sporten voor mensen met hart –en vaatproblemen!

Hart in beweging beweegprogramma

Dinsdag:

14.00 uur -15.00 uur

Donderdag:

14.00 uur – 15.00 uur

Voor meer info of aanmelden ga je naar: www.medisports.nl/fysiotherapie/hart-in-beweging